Meldalstrapp

Meldalstrapp er nå en del av Rennebu Snekkeri. Bjørkhaug Snekkerverksted har produsert trapper i over 50 år. Arnt Bjørkhaug har med seg sin erfaring, ekspertise og sine kunder til Rennebu Snekkeri. «Etter over 30 år innen faget, har det grodd fram et behov for et større faglig miljø å utvikle seg i, samt et ønske om å bruke mer tid til produktivt arbeid,» sier Arnt. Arnt Bjørkhaug er ansatt i Rennebu Snekkeri, og Rennebu Snekkeri har nå ansvaret for administrasjon, innkjøp, ordre, faktura og kundebehandling. Arnt sitter med stor kompetansen på trappeproduksjon, og har et stort nettverk av eksisterende kunder, leverandører og andre kontakter. Det er naturlig at han er den kundene henvender seg til, men trapp er en del av det ordinære salgsarbeidet for Rennebu Snekkeri. Tilbud, ordre, kundekontakt, kundebesøk/måltaking, montering og fakturering vil gjøres av Rennebu Snekkeri. Trappa vil fortsatt ha navnet Meldalstrapp og modellbetegnelsene vil være de samme.

For Rennebu Snekkeri er dette en spennende utvidelse av virksomheten. Trappeproduksjon er et eget fag med eget produktprogram fra leverandørene, både når det gjelder tremateriale og overflatebehandling. Dette gir oss «en fot til å stå på». Vi har også stor kunnskap om heltre og arbeidsmetoder, og stiller høye krav til oss selv når det gjelder kvalitet og finish så vi forventer at vi kan tilføre hverandre ytterligere utvikling. Utnyttelse av produksjons-kapasitet og kompetanse begge veier er vesentlig. Et par maskiner som er viktig for trappeproduksjonen, er flyttet med. Arnt deltar i tillegg til produksjon av trapp, i produksjon av kjøkken og møbler som utgjør Rennebu Snekkeris produkter i dag. Montering hos kunde vil også utgjøre en stor del av arbeidsoppgavene.

Se bildegalleri her.