Kjell Erlend

Daglig leder

Konstruksjonstegning
Salgs og markedsansvarlig
Snekkermester