Kontakt

Salgskontor og ustilling: Rennebu Snekkeri, Kjøpmannsgata 6, 7013 Trondheim, Tlf 72 42 67 30, post@rennebusnekkeri.no

Salg, utstilling og produksjon: Rennebu Snekkeri, 7393 Rennebu, Tlf 72 42 67 30, post@rennebusnekkeri.no

Kjell Erlend

Daglig leder

Konstruksjonstegning
Salgs og markedsansvarlig
Snekkermester

Kjetil

Produksjonsleder

Personalsjef
Regnskapsansvarlig
Snekkermester

Kjell

Prosjektering/tegning

Montering
Salg

Else

Kontoransvarlig

Lønn
Ordre
Salg